1399/11/04

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای سند شش‌دانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در...
رای شماره ۱۴۴۷ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تغییر کاربری اراضی رأی شماره ۱۴۴۷ هیأت...