1402/03/07

شورای حقوق بشر

یک حقوقدان بین‌الملل با بیان اینکه در مجموعه حقوق بین‌الملل، حمایت از حقوق کودکان پذیرفته شده است، گفت: جدا کردن کودکان و نوجوانان از...
    «دونالد ترامپ» که پرونده مفصلی در بیرون کشاندن آمریکا از توافقات بین المللی و سازمان های جهانی دارد، به تازگی تهدید کرده...