1400/02/26

شهرک

ضرورت جبران خسارات وارده توسط متخلفان محیط زیست   رییس‌کل دادگستری استان  قزوین گفت: بهره‌برداران از محیط زیست باید خسارات وارده را جبران کنند....