1399/12/18

سهم شرکتهای خودرو ساز

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر ضمن صدور دستورات لازم به مراکز ذی‌صلاح مبنی بر مشخص کردن سهم اداره راه، شهرداری‌ها و شرکت‌های خودروسازی...