1400/05/14

سرقت اطلاعات بانکی

خبرگزاری ایسنا: بدافزار دیگری برای دستگاه‌های ATM شناسایی شده که کاربران ناآگاه را هدف قرار می‌دهد؛ بدافزاری که با قابلیت‌های شبیه‌سازی همراه است. قبلاً...