1399/12/07

سازمان قضایی

  رییس قوه‌قضاییه طی دستوری به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، ضمن اعلام تسلیت مجدد به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، جمع آوری مستندات و...
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری   دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی رییس قوه‌قضاییه تصویب و ابلاغ شد....