1400/01/28

سازمان سنجش

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عملکرد قوه‌قضاییه در تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده تخلفات سعید مرتضوی قاضی سابق این دستگاه را مثبت...
 یک نماینده مجلس گفت: بر اساس طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، آزمون وکالت دو بار در سال برگزار و برگزاری آن نیز به...