1399/10/28

سازمان‌های مناطق آزاد

تعیین عوارض دریافتی توسط سازمان‌های مناطق آزاد تصویب‌نامه درخصوص تعیین عوارض دریافتی توسط سازمان‌های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد...