1399/11/04

ساخت اسکلت فلزی در کارخانه

معایب و مزایای اسکلت بتنی در مقایسه با اسکلت فولادی از آنجاییکه اسکلت اکثر ساختمان ها در کشور ما فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی غیر...