1403/04/05

زندان

برگزاری دادگاه الکترونیک در دستور کار دادگستری گلستان   رییس‌کل دادگستری استان گلستان از برگزاری دادگاه‌های الکترونیک در این استان با هدف کاهش رفت...
    رییس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: بر اساس هماهنگی با قوه‌قضاییه طرحی ابتکاری در رابطه با افراد تحت تامین برای ارایه کفیل و...
    رییس‌کل دادگستری استان ایلام، بر ضرورت اثربخش بودن و نتیجه‌گرا بودن بازدید مراجع قضایی از زندان‌ها تاکید کرد. علی دهقانی در بازدید...
    رییس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: ضروری است با استفاده از ظرفیت‌های تاسیسات حقوقی و قضایی در مجازات جایگزین حبس نسبت به کاهش...