1399/11/04

راهنمایی و رانندگی

پیامدهای قانونی ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ در راﻧﻨﺪﮔﯽ   اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ در ﻫﻨﮕـﺎم راﻧﻨـﺪﮔﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‎هـﺎ و ﺟﺎده‎ﻫﺎی...
    رییس ستاد دیه کشور اعلام کرد: هم‌اکنون نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد دارند که با ارفاق تنها سه میلیون راکب...
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بسیاری از رانندگان برای ورود به طرح ترافیک اقدام به پوشاندن یا مخدوش کردن پلاک خودرو خود می‌کنند....