1399/10/29

راهنمایی شما با وکیل پایه یک

رکورد سرمایه‌گریزی در ساخت‌وساز تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از میزان فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی نشان می‌دهد شیب سقوط سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن در...