1402/09/10

دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۸۶۳    تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲   شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد سهیم بادپا موضوع شکایت و...
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رضا فضل زرندی در نشست هم اندیشی معاونین و مدیران کل حقوقی و توسعه مدیریت منابع دستگاه‌های...
کلاسه پرونده: هـ ع/۹۸۰۲۵۷۴    موضوع: ابطال بند ۱-۷-۷ بخشنامه شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی درخصوص بازنشستگی و نحوه برقراری و تعیین میزان...
    یک قاضی دیوان عدالت اداری راهکارهای تضمین امنیت شغلی کارگران و کارمندان را تشریح کرد. محمدرضا پورقربانی اظهار کرد: به ‌موجب اصل...