1400/03/25

دولت یازدهم

ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت دوازدهم براساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه موظف است منابع و مصارف بودجه را به گونه‌ای متعادل...