1400/02/26

دفاتر اسناد رسمی

با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نهادهایی مانند تعلیق و تعویق اجرای مجازات‌ها و مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده؛...
نوشته: دکتر سید حسین صفائی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات...