1400/03/25

دستورالعمل

در صورتی که علت تاخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج»...
انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره‌های یک و دو قانون کار مجاز شناخته شده است. تکرار و تمدید این قراردادها بنابر...
با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟  منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان...
برگزاری دادگاه الکترونیک در دستور کار دادگستری گلستان   رییس‌کل دادگستری استان گلستان از برگزاری دادگاه‌های الکترونیک در این استان با هدف کاهش رفت...