1400/04/03

دسترسی غیرمجاز

 خبرگزاری میزان، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره دسترسی غیرمجاز به اطلاعات رمزدارِ رایانه‌ای دیگران این است: سلام، شخصی با هویت نا مشخص اقدام به ورود...