1400/03/25

خرید و فروش ملک

جزئیات اولین جلسه دادگاه زوج کلاهبردار با ۶۰۰ شاکی اولین جلسه رسیدگی به پرونده زوج کلاهبردار (مسلم بلال‌پور و محبوبه صادقی) در دادگاه ویژه...