1403/01/26

حمایت از حقوق کودکان

یک حقوقدان بین‌الملل با بیان اینکه در مجموعه حقوق بین‌الملل، حمایت از حقوق کودکان پذیرفته شده است، گفت: جدا کردن کودکان و نوجوانان از...
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اعضای این کمیسیون در جلسه اخیر، مجازات‌هایی را برای دستگاه‌های مسئول، در صورت کوتاهی در دفاع از...