1400/05/14

جمعیت کیفری

برگزاری دادگاه الکترونیک در دستور کار دادگستری گلستان   رییس‌کل دادگستری استان گلستان از برگزاری دادگاه‌های الکترونیک در این استان با هدف کاهش رفت...
    رییس‌کل دادگستری استان ایلام، بر ضرورت اثربخش بودن و نتیجه‌گرا بودن بازدید مراجع قضایی از زندان‌ها تاکید کرد. علی دهقانی در بازدید...
    رییس‌کل دادگستری استان اردبیل گفت: ضروری است با استفاده از ظرفیت‌های تاسیسات حقوقی و قضایی در مجازات جایگزین حبس نسبت به کاهش...