1400/01/28

جاسوسی از پایگاه‌های موشکی

دادستان تهران در خصوص دستگیری تعدادی از متهمان مرتبط با یک شبکه جاسوسی توضیحات تکمیلی ارائه کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و...