1400/09/09

ثبت‌نام انتخابات

ساماندهی ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری   یک عضو شورای نگهبان از مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست‌جمهوری و ساماندهی وضعیت ثبت‌نام نامزدها خبر داد....