1403/03/06

ثبات مالکیت

عدم تاثیر حکم برائت در اثبات مالکیت اموال غیرمنقول   در پرونده‎های زیادی خصوصاً در دعاوی مشارکت در ساخت و پیش‎فروش، شکایات کیفری کلاهبرداری...