1403/03/25

توافق چین و روسیه

توافق چین و روسیه برای تمدید پیمان همکاری‌های دوستانه   رئیس‌جمهور چین و همتای روس وی در تماسی ویدئویی، توافق کردند پیمان حسن همجواری...