1401/02/28

توافق برگزیت

به دنبال کش و قوس‌های بسیار درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، در نشست روز یکشنبه سران این اتحادیه پیش‌نویس «برگزیت» را تصویب کردند...