1402/09/10

تقدیم دادخواست

کاهش اطاله دادرسی با اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر   بخشی از اطاله دادرسی و بار پرونده دادگاه‏ها ناشی از رویه‎های ناکارآمد رسیدگی...
در پرونده‌ای که اجراییه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر شده است، محرز می‌‌شود که احدی از محکوم‌علیهم پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده...
بررسی ابعاد حقوقی ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قاضی اصانلو: پرونده ترور در مرحله تقدیم دادخواست است نشست بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید...