1400/01/28

تعیین جانشین ملکه

کشورهای مشترک‌المنافع در نشست سران در آوریل ۲۰۱۸ درصدد هستند درباره فرمانروای کل بعد از مرگ ملکه انگلستان تصمیم‌گیری کرده و احتمالا با جانشینی...