1400/11/07

تصرف اراضی ملی

ضرورت اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از تصرف اراضی ملی   رییس‎کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تبدیل...