1401/02/29

تصادفات ساختگی پیچیده

احسان مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ درخصوص برآوردهای مربوط به تصادفات ساختگی گفت: سردار هادیانفر در این زمینه صحبت‌هایی را مطرح...