1400/11/07

بیمه مرکزی

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه بابیان اینکه در راستای توسعه ارتباطات الکترونیک دستگاه قضایی پیشگام و پیشتاز است گفت: با راه‌اندازی مرکز...
انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی، واکنش های زیادی را از سوی کاربران و در پی آن مسئولان برانگیخت....