1402/09/10

بیمه شخص ثالث

نکات کلیدی درباره مزایای بیمه شخص ثالث   یک حقوقدان و عضو هیات‎علمی دانشگاه، موضع قانونگذار درباره بهره‎مندی راننده مقصر حادثه از مزایای بیمه...
در معاملات اموال غیر‎منقول به لحاظ برخی شرایط مالیاتی، اقتصادی و نیز طولانی شدن زمان پاسخ استعلام‌های قانونی از مراجع ذی‌ربط مانند سازمان زمین...
منع مصوبه دولت قبلی از سوی دیوان‌ عدالت ‌اداری دریافت جریمه خسارت «بیمه شخص ثالث» ابطال شد دیوان‌ عدالت‌ اداری، مصوبه هیات‌وزیران دولت قبل...