1402/06/31

بد افزار جاسوسی رژیم اسرائیل

افشاگری گروه‌های حقوق بشری درباره نرم‌افزار صهیونیستی پگاسوس     وقتی فاش شد بد افزار جاسوسی رژیم اسرائیل طیف وسیعی از سیاستمداران، فعالان مدنی،...