1401/02/29

بدهکاران کلان

پیشنهاد الزام بانک‎ها به انتشار اطلاعات تسهیلاتی بدهکاران کلان     در یک نشست تخصصی دانشگاهی، با طرح این موضوع که هرگونه اختلال یا...