1400/09/09

بدهکاران کلان

پیشنهاد الزام بانک‎ها به انتشار اطلاعات تسهیلاتی بدهکاران کلان     در یک نشست تخصصی دانشگاهی، با طرح این موضوع که هرگونه اختلال یا...