1400/09/08

انتخابات ریاست‌جمهوری

ساماندهی ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری   یک عضو شورای نگهبان از مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست‌جمهوری و ساماندهی وضعیت ثبت‌نام نامزدها خبر داد....