1399/10/28

املاک موروثي

قوانین مربوط به معامله ملک و املاک موروثی در ایران چیست؟ ملک ورثه ای به املاکی اطلاق می گردد که صاحب ملک و یا ساختمان...