1400/11/07

امضای الکترونیکی

با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده (cms) ثبت نتیجه‌ ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه‌قضاییه...
میزان– حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: حدود ۲۲۴ عنوان خواسته بدوی و اعتراض و تجدیدنظرخواهی، ۶۱۸ هزار دادخواست، ۲۳۰...