1400/01/28

اصلاح نظام بانکی

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌ها اگر درست اجرا شود می‌تواند مقدم‌های برای حمایت از تولیدکنندگان باشد؛ اما به...