1400/02/26

اسکلت فلزی

جهت اجرای پروژه خود به صورت پیمان مدیریت با گروه ساختمانی ما تماس بگیرید. ما تخصص و نیروی های لازم برای اجرای کلی پروژه...
معایب و مزایای اسکلت بتنی در مقایسه با اسکلت فولادی از آنجاییکه اسکلت اکثر ساختمان ها در کشور ما فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی...