1400/02/26

اسکلت فلزی ساختمان

معایب و مزایای اسکلت بتنی در مقایسه با اسکلت فولادی از آنجاییکه اسکلت اکثر ساختمان ها در کشور ما فلزی یا بتنی بوده و ساختمانهای بنایی...