1403/03/25

ارائه مشاوره به مردم

  رییس‌کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، مبنای ارائه مشاوره به مردم را رفع اختلافات و برقراری مودت و همدلی برشمرد و بر رویکرد...