1403/02/03

اختلاف متراژ در ساختمان

قبل از پرداختن به مبحث اختلاف در متراژ ساختمان در قراردادهای پیش فروش لازم است کمی در مورد شهرنشینی و قانون بدانیم. با پیشرفت...