1400/03/25

آئين نامه نقل وانتقالات

آئين نامه نقل وانتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز      به منظور هماهنگي وايجاد رويه يكسان درتغيير محل اشتغال وكلاي دادگستري و محل...