1402/01/06

حقوقی

محدودیت‌های وارد بر قرارداد لیسانس-حقوق رقابت به واسطه بحران‌های مالی پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد انواع انحصارها، نقصان سیستم اقتصاد آزاد کلاسیک...
قبل از پرداختن به مبحث اختلاف در متراژ ساختمان در قراردادهای پیش فروش لازم است کمی در مورد شهرنشینی و قانون بدانیم. با پیشرفت...
از جمله خطرناک‌ترین جرایمی که به سبب ویژگی‌های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می‌سازد، جرایم منجر...
در میان انواع قراردادها، پیمان یکی از قراردادهایی است که میان کارفرما و پیمانکار به منظور انجام یک پروژه عملیاتی منعقد می‌شود. از آن...