1402/01/06

اقتصادی

گواهی عدم سوءپیشینه از مجوز شروع کسب‌وکار حذف شد   نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار بخش تعاون ایران در پاییز...
محرومیت های قانونی برای صادرکننده چک برگشتی   یک حقوقدان و کارشناس حقوق بانکی، محرومیت‎های قانونی جدید در قانون چك برای صادرکننده را تشریح...
پیگیری‌های گزارشگران فساد و سوت‌زنان مبنای قانونی دارد   رییس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر گروه‌های مطالبه‌گر واقعا به‌طور هدفمند، سازماندهی شده و...