1399/10/28

اجتماعی

ترور ژنرال سلیمانی خلاف قوانین حقوق‌بشری بود     «آگنس کالامرد» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، ترور سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را خلاف قوانین...
کلیاتی پیرامون مفهوم حقوق در جامعه و لزوم احترام به قانون     نکات مهم:  تبیین تاریخچه، بهره‌گیری از قانون، اهمیت و مزایای آن و...