1403/04/23

ماه: اسفند 1401

خطرات قرارداد مجوز بهره‌برداری انحصاری در کنار مزایای مجوز بهره‌برداری انحصاری، ممکن است طرفین با خطراتی مواجه باشند که منافع بالقوه آن‌ها را تهدید...
محدودیت‌های وارد بر قرارداد لیسانس-حقوق رقابت به واسطه بحران‌های مالی پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد انواع انحصارها، نقصان سیستم اقتصاد آزاد کلاسیک...