1403/03/04

ماه: دی 1400

ایجاد دادگاه‌های تجاری می‌تواند گره اطاله دادرسی را باز کند   یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: ایجاد دادگاه‌های تجاری می‌تواند گره بسیاری از...
ورود دستگاه قضا به ترک فعل مدیران در نابسامانی بازار   رییس‎کل دادگستری استان زنجان از ورود قاطع دستگاه قضا به موضوع ترک فعل...
چنانچه در پرونده‎هاي کیفري مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام، جهت دسترسی به محکوم، دستور ضبط وثیقه صادر و در مزایده به لحاظ...