1403/03/04

ماه: آذر 1400

ضرورت اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از تصرف اراضی ملی   رییس‎کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تبدیل...