1400/05/14

ماه: بهمن 1399

سه نفر عضو یک خانواده (پدر، مادر و فرزند پسر) با این توضیح که خانواده عضو دیگري نداشته در حادثه تصادف رانندگی فوت می‎کنند....
موارد صدور قرار موقوفی تعقیب درجرایم توهین و افترا   هنگامی که جرمی اتفاق می‌افتد، ابتدا باید تحقیقاتی برای کشف حقیقت صورت بگیرد. در...
شکایت از تأمین اجتماعی  بیشترین ورودی به دیوان عدالت     بررسی پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در آذر نشان می‌دهد بیشترین شکایت...