1399/12/12

سال: 1399

نقش مشاوران خانواده در پیشگیری از اختلافات خانوادگی   رییس‎کل دادگستری استان خراسان شمالی، استفاده از مشاوران خانواده را یکی از رویکردهای اساسی سند...